Jubileumi Házas Hétvége október 17-én

 

25. évfordulóját ünnepli a lelkiségi mozgalom Esztergomban

 

Az október 17-i, szombati egész napos ünnepi rendezvényen várhatóan ezernél több résztvevő lesz jelen Magyarország egész területéről, valamint Felvidékről, Erdélyből, Partiumból, Vajdaságból és Kárpátaljáról.

 

A magyar Házas Hétvége lelkiségi mozgalom a világméretű Házas Hétvége mozgalom (World Wide Marriage Encounter = WWME) része; a Magyar Katolikus, Református és Evangélikus Egyház támogatásával működik, ugyanakkor nyitott a többi felekezet felé is. Az ország határain belüli, valamint a történelmi Magya rország egész területének magyar nyelvű házas hétvégés közösségeit fogja össze és szervezi eggyé. 1984-ben az osztrák közösség képviselői hozták Magyarországra ezt a lelkiséget - akkor még tolmácsok segítségével. Magyar nyelven 1986. május 30. óta zajlanak a rendezvények.

A lelkiségi mozgalom célja, hogy segítse a házaspárokat házasságuk, az atyákat, szerzeteseket pedig közösségeikkel való kapcsolatuk megerősítésében és elmélyítésében. Különleges sajátossága, hogy a házasságot vonzó - a hétköznapokban megélhető, mindenki számára követhető, a boldogság felé vezető - útként mutatja be. Ezt az utat követve a házastársak életük minden szakaszában meg tudják újítani az egymásra kimondott igenjüket. Ez az igen az atyák és a szerzetesek esetében Istennek, valamint közösségüknek szól.

A Házas Hétvége nem válságkezeléssel foglalkozik, hanem bensőséges, őszinte és bizalomteljes kommunikációhoz segíti a párokat, amely által le tudják bontani az egymás közti falakat. Ennek köszönhetően képesek egyre mélyebben megismerni, elfogadni és úgy szeretni egymást, mint amikor összekötötték életüket. Erre a biztos szeretetkapcsolatra épül a család, ahol gyermekeik harmóniában, biztonságban, szeretetben nőnek fel. A Hétvége célja túlmutat az egyes családokon, hiszen megélt szeretetükből részesül szűkebb, tágabb környezetük, végső soron az egész társadalom.

Az országosan 50% feletti válási aránnyal szemben a Házas Hétvégén részt vettek közt ez a szám elenyésző, s a Hétvége párjai pozitív példát adnak a házasságról a világnak. Magát a Házas Hétvégét pedig életük egyik meghatározó élményének tartják.