Beszélgetések

Az alább felsorolt felvételek a Mária Rádióban hangzottak el.  2011-03-02: Danka Katalin és László Egymás terhének a hordozása.

  2011-02-16: Tóth Kinga és Iván. Boldogan itthon és külföldön.

  2011-02-02: Kigyóssy Andrea és Örs. Hűség.

  2011-01-19: Papp Ágnes és Miklós. Munka.

  2011-01-05: Vincze Kati és Imre. Bizalom.

  2010-12-22: Vadászy Gyöngyi és Pali. Öröm és bensőségesség.

  2010-12-08: Fazekas Klári és Laci. " Nyakunkon " a karácsony.

  2010-11-24: Szanyó Gabi és Árpi. Vendégszeretet.

  2010-11-10: Horváth Judit és Zsolt. Mit kezdjünk a haragunkkal?

  2010-10-27: Csomó Judit és Tamás. Házastársként közösségben.

  2010-10-13: Füleky Enikő és Zsolt. "Keressétek előbb Isten országát, a öbbi majd megadatik nektek." A Szentlélek és az ima ereje.

  2010-09-29: Major Ágnes és Péter. Álmaink és a valóság.

  2010-09-15: Mészáros Márti és Géza. '' ... mert én téged el nem hagylak semmiféle bajban ...''

  2010-09-01: Tóth Klári és Feri. Kettő az egyben. Hogyan éli meg szentségi kapcsolatát egy görög katolikus pap és felesége? Hogyan tudják hordozni közösen életük rendkívüli keresztjeit?

  2010-06-23: Orosz Árpi és Mari. Döntések. Hogyan hozzuk meg házaspárként döntéseinket? Ha különbözik az álláspontunk, mit teszünk? Tudunk-e egymás mellé állni döntéseink során?

  2010-06-09: Bíró László püspök atya. Házasság ma? 2. beszélgetés. Amit még sokan, hívő katolikusok sem igazán tudunk: micsoda hatalmas kegyelmi ajándékokat kaptunk Istentől a házasság szentségében. Ismerjük meg, és éljünk velük!

  2010-05-26: Lábó Erzsi és Gábor. Felkészülés az időskorra. Hogyan lehet házaspárként testi képességeink fogyatkozását Isten kezéből szeretettel elfogadni, és helyettük fölfedezni sok kincset, melyet az évek múlásával az Úr ajándékozni akar nekünk?

  2010-05-12: Tamás Magdi és Balázs. Szabadság a házasságban. Teremtőnk belénk oltotta a szabadságvágyat, s ezért ennek megélése fontos a házastársi kapcsolatban is. Vajon tudjuk- e, hogy mi magunk is szabaddá válunk, ha társunknak meghagyjuk a döntés szabadságát? A valódi szabadsághoz vezető utat Istennel közösen, egymást segítve kell megkeresnünk.

  2010-04-28: Bitsánszky Sári és János. A közös szolgálat. Beszélgetés az Antióchia Hétvége magyarországi "apostolaival" arról, hogyan hívta őket az Úr erre a különleges szolgálatra, és mit jelent az életükben a fiatalokkal való intenzív és mély kapcsolat.

  2010-04-14: Schubert Jutka és Péter Bacsmai László atyával. Égi és földi szerelem. A házasság és a papi hivatás egymást segítő megélése - a 21. századi Egyház megújulásának egyik záloga. Milyen látható gyümölcsei vannak a házaspár, az atya és közösségeik életében.

  2010-03-31: Papp Ági és Miklós. Kiengesztelődés, megbocsátás. Új szemmel kell néznünk egymásra, és Istennel való kapcsolatunkban megújulni, hogy a megbocsátás és a kiengesztelődés gyógyító ereje jelen lehessen házasságunkban.

  2010-03-17: Ullrich Ágoston atya. Papi élet a 21. század elején. A papi hivatás elköteleződése, románca, csalódásai és döntései, magányosság és cölibátus egy 48 évesen fölszentelt atya tanúságtételében.

  2010-03-03: Forián-Szabó Gabi és Péter. Egymás meghallgatása. Jól mu"ködő szeretet-kommunikáció nélkül nincs jó házasság. Ehhez őszinte odafigyeléssel, nyitott szívvel meg kell tudnunk hallgatni egymást. Mi segíti és mi akadályozza ebben a házastársakat?

  2010-02-17: Körmendi Zsófi és Gábor. Elfogadás a házasságban. Sokszor nem könnyu", néha nagyon nehéz kimondani az IGEN-t - akár a társamra, akár önmagamra, de Isten akaratára is. Hogyan lehet ezekre a nehéz IGEN-ekre felkészülni.

  2010-02-03: Hegyi Klári és Balázs. Bonyolult boldogság - 53 év házasságban.

  2010-01-20: Peck Réka és Tibor. Ökumené a házasságban. Hogyan lehet közös és bensőséges hitéletünk, ha különböző felekezetekhez tartozunk. Lehetünk-e egységesek hitünk gyakorlásában úgy, hogy közben megőrizzük vallási gyökereinket.

  2010-01-06: Erdős Zita és Levente. Hit és házasság. Hogyan segít a közösen megélt hit életünk nehéz és örömteli helyzeteiben.

  2009-12-22: Szirmai Kati és Béla, Varga Janó atyával. "Készülődés". Életünk fontos része ez, mely összeköthet , de el is távolíthat bennünket. Mit adhatunk egymásnak, családunknak, közösségünknek és Istennek házaspárként, papként az ünnepre való felkészülés, ádvent idején pörgő, és váratlan eseményektől sem mentes napjaink során?

  2009-12-09: Papp Zoltán és Csilla. A szeretet próbája - különleges gyermek a családban. Ha a megpróbáltatást egy fogyatékos kisgyermek születése jelenti, hogyan tudják szülei Istenre és egymásra támaszkodva őt szeretettel elfogadni és örülni neki.

  2009-11-25: Kotschy András és Ancsa. Vágyódás egy gyermek után - ha csak a remény maradt. Hogyan segít Isten életünk reménytelennek tűnő problémáiban, ha ketten együtt rá tudjuk bízni minden gondunkat.

  2009-11-11: Bencze András És Timea evangélikus lelkész és felesége. Hogyan gazdálkodjunk az időnkkel? Mire figyeljünk életünk, tennivalóink szervezésénél házaspárként, hogy az időnk ne múljék, hanem inkább teljék.

  2009-10-27: Bíró László püspök atya. A házasság szentsége. 1.beszélgetés: Hogyan lehet fölkészülni a házasságra úgy, hogy az két ember egymás iránti őszinte, tiszta szerelemből fakadó, felelősséggel vállalt, végleges elköteleződése legyen egymás mellett.

  2009-10-13: Horváth Zoltán és Rita. Mértékletesség. A hét sarkalatos erény egyike, melyre egymással és gyermekeinkkel való kapcsolatunkban életünk sok területén érdemes odafigyelni.

  2009-09-29: Villi Rudi és Noémi. Újrakezdéseink. Mindannyiunk életében vannak mélypontok, nehezebb időszakok, melyeket különbözőképpen szenvedünk meg. Tudunk-e egymás mellett dönteni, egymáshoz visszatérni, és együtt újra kezdeni?

  2009-09-15: Blankenstein György atya. Gondolatok a házasságról. Papként a Házas Hétvégében. Hogyan újítja meg a Hétvége lelkisége a hivatást?

  2009-09-01: Simon Béla és Juli. Gyerekeink elengedése, és ennek hatása kettőnk kapcsolatára. Könnyű, vagy nehéz elengedni felnőtté váló gyermekeinket? Mi segít ahhoz, hogy ezt mi együtt helyesen tegyük?

  2009-06-23: Marót Júlia és Balázs. Közös út Isten felé 2009-06-09: Bodroghelyi Laci és Erzsi. Jegyes Hétvége: Arról beszélgetünk, hogyan lehet segítséget, támpontokat adni a fiataloknak felel?sségteljes döntésükhöz.

  2009-05-26: Gödölléné Heim Anna és Gödölle Gáspár. A Jegyesség - Fiatal házaspárral beszélünk arról: föl lehet-e készülni a házasságra? Hogyan tud ma két fiatal bizalommal és reménnyel, teljes felelosséggel, életre szólóan elkötelezodni egymás mellett.

  2009-05-12: Mervay Eszter és Miklós. A családi ima.

  2009-04-28: Vigassy Ani és Havasy István. Az özvegység - társunk elvesztésének feldolgozása - gyógyulás - újra megtalálni helyünket az életben.

  2009-04-14: Mihállfy Andrea és Imre, Herpy György atya. Házaspárok és papok kapcsolata.

  2009-03-31: Szabados Márti és Janó.ˇ Hogyan válhatunk jó nagyszülokké, mit tehetünk azért, hogy ezt a hivatást házaspárként közösen, örömmel éljük meg.

  2009-03-17: Mikesy Pongi és Jutka. Megismerkedés, párválasztás

  2009-03-03: Mészáros Márta és Géza, Marót Julcsi és Balázs, Dukai Orsi és Miklós. Kerekasztal beszélgetés arról, hogy mit tehetünk házasságunk boldogságáért

  2009-02-24: Hegedüs Endre és Katica. Zene és házasság.

  2009-02-03: Ronkay Feri és Zsuzsi. Idos beteg szülo ápolása.

  2009-01-20: Csanády Márti és Misi. Kommunikáció a házasságban

  2009-01-06: Fekete Ágnes és Barta Tamás. Hitünk megélése a házasságban

  2008-11-11: Lábady Évi és Tamás. Hivatásunk közénk áll? Értékrend kettonk kapcsolatában

  2008-10-28: Gál Péter és Kati. Nagycsaládban élni

  2008-10-14: Szakmáry András és Kamilla. Hogy éljük meg különbözoségeinket a házasságban

  2008-11-25: Beöthy Tamás atya. Sebeink hatása kapcsolatunkra és gyógyításuk a házasságban

  2008-12-09: László Tamás és Edit. Közösségéért végzett munka és a házasság - mit helyezek elotérbe?

  2008-12-23: Hegyi István és Marianna. Saját gyerek - örökbefogadott gyerek - közös döntés

vissza